Aizkaru dizainera pakalpojumi

Aizkaru dizaineris pieāva aizkaru šūšanu un logu noformēšanu, žalūziju un stangu uzstadīšau.  Jums ērtā laikā ierodas Jūsu objektā un veic mērījumus. Saskaņā ar Jūsu vēlmēm aizkaru dizaineris sāk izstrādāt dizaina projektu, kura izveides gaitā saskaņo ar Jums logu noformējuma variantus. Projekta izstrāde un izmaksas ir individuālas. Pēc galīgās projekta un izmaksu kalkulācijas saskaņošanas aizkaru dizaineris nodod pasūtījumu ražošanā.  Aizkaru dizainere kontrole visus projekta īstenošanas posmus un nes par to izpildi atbildību par atbilstību zīmējumiem un mērījumiem. Dizaineres pakalpojums parasti sastāda 5-10% no tāmes. Stundas gara dizaineres konsultācija salonā ir bezmaksas, katra nākama stunda 7EUR. Dizaineres izbraukšana uz objektu un vienas telpas (maks. 3 logi)mērījumu veikšana 15EUR plus transporta pakalpojumi. Katra nākama loga mērījumu noņemšana 7EUR, erkera un sarežģītu telpu 21EUR. Ja klients neveic turpmāk pasūtījumu, tad tāme un skices vienam logam maksa 15EUR. 

Paveiktie projekti